Wat gebeurt er bij een lijkschouwing?

Wat gebeurt er bij een lijkschouwing?
Auteur: Mariëlle Veenstra - 19 mei 2022 Wat gebeurt er bij een lijkschouwing? van uitvaartplek.nl


Wat gebeurt er bij een lijkschouwing?

Een lijkschouwing is een onderzoek dat wordt uitgevoerd op het lichaam van een overleden persoon om de doodsoorzaak vast te stellen. Het is een belangrijke procedure die wordt uitgevoerd door een forensisch patholoog. Hieronder worden de stappen van een lijkschouwing beschreven.

1. Identificatie van het lichaam

De eerste stap bij een lijkschouwing is het vaststellen van de identiteit van het lichaam. Dit kan gebeuren aan de hand van identiteitsbewijzen, medische dossiers of vingerafdrukken. Het is belangrijk om zeker te zijn van de identiteit voordat het onderzoek verdergaat.

2. Externe onderzoek

Na de identificatie volgt het externe onderzoek. Hierbij wordt het lichaam aan de buitenkant onderzocht op eventuele verwondingen, blauwe plekken, bloedsporen of andere afwijkingen. Deze bevindingen kunnen bruikbare informatie opleveren voor het verdere onderzoek naar de doodsoorzaak.

3. Inwendig onderzoek

Het inwendige onderzoek is een belangrijk onderdeel van de lijkschouwing. Hierbij worden organen en weefsels intern onderzocht op afwijkingen, ziekten of letsels. De forensisch patholoog kan hiervoor autopsie uitvoeren en monsters nemen voor verder laboratoriumonderzoek.

4. Toxicologieonderzoek

Een ander belangrijk aspect van de lijkschouwing is het toxicologieonderzoek. Hierbij worden monsters genomen van bloed, urine of andere lichaamsvloeistoffen om te onderzoeken op de aanwezigheid van drugs, medicijnen of andere giftige stoffen die mogelijk hebben bijgedragen aan de dood van de persoon.

5. Doodsoorzaak vaststellen

Op basis van de bevindingen uit het externe onderzoek, inwendig onderzoek en toxicologieonderzoek kan de forensisch patholoog de doodsoorzaak vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld een natuurlijke dood, een ongeval, zelfdoding of moord zijn. Het is een belangrijke stap om te begrijpen wat er precies is gebeurd.

Conclusie

Een lijkschouwing is een nauwkeurig onderzoek om de doodsoorzaak van een overleden persoon te achterhalen. Het omvat identificatie, extern en inwendig onderzoek, toxicologieonderzoek en het vaststellen van de doodsoorzaak. Door deze procedure worden belangrijke inzichten verkregen die kunnen helpen bij verdere juridische stappen of het voorkomen van soortgelijke gevallen in de toekomst.