Hoe kan je omgaan met rouw en verlies op de werkplek?

Hoe kan je omgaan met rouw en verlies op de werkplek?
Auteur: Mariëlle Veenstra - 7 september 2023 Hoe kan je omgaan met rouw en verlies op de werkplek? van uitvaartplek.nl

Hoe kan je omgaan met rouw en verlies op de werkplek?

Rouw en verlies zijn emotionele processen die op verschillende momenten in ons leven kunnen voorkomen, zelfs op de werkplek. Het is belangrijk om te weten hoe je hiermee kunt omgaan, zowel als werknemer als werkgever. In dit artikel delen we enkele nuttige tips en richtlijnen.

1. Erkenning en empathie tonen

De eerste stap bij het omgaan met rouw en verlies op de werkplek is het erkennen van de situatie en het tonen van empathie. Het is belangrijk dat zowel de collega’s als de werkgever begrijpen dat rouw een langdurig proces is en dat ieder individu hier op zijn eigen manier mee omgaat. Door begripvol te zijn en een luisterend oor te bieden, creëer je een ondersteunende omgeving voor de persoon die rouwt.

2. Flexibiliteit en aanpassingen

Tijdens de rouwperiode kunnen werknemers te maken krijgen met verschillende emoties en verliezen ze mogelijk tijdelijk hun focus. Het is essentieel dat werkgevers flexibiliteit tonen en indien nodig aanpassingen doen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er tijdelijk minder werk wordt gegeven, of dat er ruimte wordt geboden voor flexibele werktijden. Op die manier kan de werknemer de tijd nemen die hij/zij nodig heeft om het verlies te verwerken.

3. Communicatie en openheid

Open communicatie is cruciaal bij het omgaan met rouw en verlies op de werkplek. Zowel werkgevers als collega’s moeten begrip tonen en een veilige omgeving creëren waarin emoties en gevoelens kunnen worden gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een teammeeting waarbij de betreffende werknemer zijn/haar verhaal kan delen, indien gewenst. Het is belangrijk om ruimte te bieden voor rouwverwerking en om te laten weten dat niemand er alleen voor staat.

4. Externe ondersteuning

Soms kan het nodig zijn om externe ondersteuning te zoeken bij het omgaan met rouw en verlies op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van een professionele therapeut of het aanbieden van een rouwcoach. Werkgevers kunnen hierin een rol spelen door medewerkers op de hoogte te brengen van de beschikbare ondersteuning en hen aan te moedigen om er gebruik van te maken.

5. Terugkeer naar werk

Na een rouwperiode kan het tijd zijn voor de werknemer om weer terug te keren naar het werk. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de individuele behoeften en wensen van de betreffende werknemer. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een geleidelijke terugkeer wordt gepland, met aangepaste taken en werktijden. Het creëren van een warm welkom en het bieden van steun tijdens deze transitie is van groot belang.


  • Erken de situatie en toon empathie

  • Wees flexibel en pas aan waar nodig

  • Communiceer openlijk en bied een veilige omgeving

  • Zoek indien nodig externe ondersteuning

  • Houd rekening met individuele behoeften bij terugkeer naar werk

Door bovenstaande tips toe te passen, kunnen werkgevers en collega’s een ondersteunende omgeving creëren voor iemand die rouwt en helpt het herstelproces op de werkplek te bevorderen.